Hyresvillkor

Allmänna hyresvillkor – Läs dem här!

Bokning – Anmälningsavgift
Vid bokning erläggs en anmälningsavgift om 3000 kr som vid avhämtning övergår till deposition. Anmälningsavgift skall betalas senast nästföljande vardag efter bokning (Plusgirokonto: 42 99 87-1, HyrHusbil.se ägs av företaget BiljettShop Sverige).

Deposition
Avgiften återbetalas vid avlämning, under förutsättning att bilen avlämnas utan nytillkomna skador och är ordentligt rengjord in- och utvändigt. Vidare skall toaletten vara tömd och rengjord tillika vatten och avloppstanken. Skador som upptäcks efter återlämnandet, debiteras hyresmannen.

Betalning
Full betalning skall vara oss tillhanda senast 28 dagar före avhämtningsdagen. Om ej full betalning är oss tillhanda förlorar hyrestagaren sin bokning. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Avbokning
Avbokning kan ske utan kostnad senast 10 dagar efter bokning (gäller ej vid bokning <38 dagar innan första hyresdag) därefter till en kostnad av halva anmälningsavgiften (1 500 kr) fram till 28 dagar före första hyresdag. 27 – 15 dagar före första hyresdag debiteras hela anmälningsavgiften (3 000 kr). Vid avbokning 14 – 0 dagar före första hyresdag debiteras hela hyresbeloppet.

Avhämtning / Avlämning (eller tider enl. överenskommelse)
Husbil 1:
Avhämtning: Söndagar kl. 15.00 – 16.00
Avlämning: Söndagar kl. 11.00 – 12.00

Husbil 2-4:
Avhämtning: Måndagar kl. 15.00 – 16.00
Avlämning: Måndagar kl. 11.00 – 12.00

Antal fria mil
Veckohyrning: 200 mil/vecka, därefter 15 kr/mil. Dagshyrning: 30 mil/dag och därefter 15 kr/mil.

Bränsle
Diesel – Husbilen skall avlämnas med full tank. Oljan skall kollas vid varje tankning.

Försäkring
Försäkrad genom IF. Självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Skador som uppkommer på grund av slarv eller oaktsamhet betalas till fullo av hyresmannen.

Köksutrustning
Ingår för sex personer.

Parkering
Parkering ingår för hyresmannens bil vid behov. Vi ansvarar dock inte för ert fordon under hyresperioden.

Övrigt
Husbilen skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord både in- och utvändigt. Vatten-, avlopps- och toatank skall vara tömda. OBS! Ej tömd toa debiteras med 1000 kr (kan förbokas för 500 kr). Om husbilen återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 1 500 kr (kan förbokas för 1000 kr), otvättad husbil debiteras med 1200 kr (kan förbokas för 500 kr).

Vid eventuellt fel på husbilen eller om husbilen är inblandad i en olycka skall hyresmannen kontakta uthyraren omgående. Enklare fel på husbilen repareras på plats, vid allvarligare fel ordnas hemtransport via försäkringsbolag, ersättningsbil erhålls ej.

Vid försent återlämnad husbil utgår förseningsavgift med 500 kr/påbörjad timme.

Rökning och husdjur är ej tillåtna i husbilarna. OBS! I husbil 2 är husdjur tillåtet.

Gasol: I bilen finns 1 st EU-tub och 1 st svensk tub (P11). Normal förbrukning ingår (11 kg).

OBS! Har föregående hyrare skadat fordonet så att den ej går att bruka för nästkommande hyrare återbetalas hela hyresbeloppet till nästkommande hyrare. Ev. kan ersättningsbil erhållas om sådan finns ledig. Ingen annan ersättning utgår pga. att föregående hyrare skadat fordonet.

Med reservation för eventuella ändringar.

Det är viktigt att du har läst igenom och godkänt HyrHusbil.se:s hyresvillkor före bokning hos HyrHusbil.se!